Pôdorysy 2019-02-13T10:42:59+00:00

Pôdorysy

Pôdorysy podlaží rodinných domov sú rozdelené do dvoch typov. Typ A tvoria domy nachádzajúce sa v hornom rade výstavby a typ B tvoria domy spodného radu, pričom celková plocha jednotlivých podlaží je rovnaká. Ide o návrh účelu jednotlivých miestností.

Pôdorys prvého a druhého nadzemného podlažia RD – typ A

Pôdorys prvého a druhého nadzemného podlažia RD – typ B